Historia

Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” powstał w 1973 roku na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Wywodzi się z Harcerskiej Drużyny Artystycznej „Violinki”, która w 1971 roku powstała w Szkole Podstawowej nr 66  w Katowicach.
Pierwsze lata działalności 25-osobowej grupy taneczno – wokalnej pod kierunkiem muzyka – akordeonistki Barbary Bańskiej były trudne. Zajęcia na przestrzeni lat odbywały się kolejno w klubach spółdzielczych SM „Górnik”, a ostatnio SM „Piast”, magazynach, Szkołach Podstawowych nr 66 i 59 oraz IX LO Katowice.

Obecnie zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury, w grupach wiekowych:

– przedszkolaki – zajęcia rytmiczno – muzyczne

– 3 grupach taneczno – wokalnych dzieci młodszych
– grupach tanecznych – tańca współczesnego i europejskiego
– grupach pieśni i tańca – młodszej, średniej i starszej
– folklorystycznej tanecznej i wokalnej
– klubie edukacji folklorystycznej

– grupa organizacji imprez i uroczystości

W ciągu 43 lat istnienia zdobył wiele nagród i prestiżowych wyróżnień  I stopnia oraz kategorii „S” na ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich festiwalach oraz przeglądach w kraju i zagranicą: w Austrii, Hiszpanii, Francji, na Ukrainie, w Czechach, Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech, we Włoszech i USA. Dokumentacją tych sukcesów są liczne artykuły w prasie krajowej i zagranicznej, dyplomy oraz programy TV.

„Tysiąclatki” to jedyne w swoim charakterze środowisko – zespół skupiający dzieci i młodzież od 5 do 25 lat we wspólnym działaniu kształcenia wartości artystycznych i postaw społecznego zaangażowania w rozwój kultury regionu śląskiego.

Z okazji 40lecia wydano publikację dzieci Katowic oraz dwie płyty DVD pt. „Tysiąclatki Pieśnią i Tańcem po Katowicach” oraz druga pt. „40 lat Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki”. Obecnie zespół w swoim programie prezentuje tańce narodowe, folklor Śląska, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Krakowa, Łowicza i Rzeszowa oraz inscenizacje utworów współczesnych w wykonaniu młodszej grupy taneczno – wokalnej.

Komentarze są wyłączone.