Rekrutacja na zajęcia

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy:

  1. pobrać wniosek i pozostałe dokumenty
    Wniosek o przyjęcie dziecka
    Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego

          Oświadczenie Covid19   

          Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego     

          Oświadczenie do Procedur Bezpieczeństwa

          Oświadczenie dot. wizerunku

2. wypełnić je czytelnie i

– złożyć w sekretariacie lub

– przesłać pocztą na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice

Komentarze są wyłączone.