„Całowany” – zabawa Górnego Śląska

Zabawę wykonuje dowolna ilość par, które ustawiają się na kole i trzymają się z ręce. Uczestnicy przesuwają się raz w prawo, raz  w lewo podskokami. W środku koła znajduje się osoba, która podskakując trzyma prawą rękę w górze i wymachuje chusteczką nad głową. Wszyscy śpiewają słowa dowolnej „ Mom chusteczka wyszywano”, po prześpiewaniu pierwszej zwrotki koło zatrzymuje się, a osoba w środku kładzie chustkę przed wybraną osobą z koła. Obydwie osoby klękają na chusteczce i cmokają się w policzek, po czym wstają i sobą będąca wcześniej w kole, wchodzi pomiędzy uczestników, natomiast osoba wybrana zostaje w kole i robi to co poprzednik. Gdy w środku jest chłopak, wybiera dziewczynę, gdy w środku koła jest dziewczyna, wybiera chłopaka. Zabawa kończy się w tedy, gdy wszyscy uczestnicy byli już w środku koła. Na zakończenie wszystkie pary tańczą walca, zaś osoba która pozostała bez pary, tańczy z chusteczką.

Słowa piosenki:

Mom chusteczka wyszywano
Co ma cztery rogi,
Lubia, komu pszaja
Ciepna mu pod nogi.
Tej nie lubia, tej nie pszaja
Tej nie pocałuja
Mom chusteczka wyszywano
Tobie jom daruja.

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY

Komentarze są wyłączone.